velikost Japonska vs Kalifornie


Odpověď 1:

Japonci pochopili, co jsme kdysi věděli, ale zapomněli. Abychom se o této kultuře dozvěděli a poučili se, nemusíme dovážet lidi z jiných kultur do naší země. Japonci jsou spokojeni s konzumací kultur ostatních lidí z dálky, dělají, co vždy dělali, integraci dobrých částí do své vlastní kultury (viz příklad shintoismu a buddhismu pro předchozí příklad) a ignorují části, které se jim nelíbí.

Většina Japonců je zvědavá a otevřená vůči světu, když se setkávají s turisty, milují mluvení a kladou otázky k porovnání. Chtějí však také, aby Japonsko zůstalo Japonci, je to jejich domovina, jediné místo na světě, které mluví jejich jazykem, používá svůj psací systém, kde se skutečně cítí jako doma a nechce, aby se změnilo masovým přistěhovalectvím, chtějí, aby se vyvíjel endogenně, aby se nezměnil exogenně. Když potřebují pracovníky, přijmou dočasné zahraniční pracovníky, kteří se vrátí, jakmile skončí jejich smlouva.