short vs int


Odpověď 1:
  • short: Krátký datový typ je 16-bitové celé číslo s podpisem dvou doplňků. Má minimální hodnotu -32 768 a maximální hodnotu 32 767 (včetně). Stejně jako u bajtů platí stejná pravidla: můžete použít zkratku pro uložení paměti ve velkých polích, v situacích, kde je skutečně důležitá úspora paměti.
  • int: Ve výchozím nastavení je datový typ int 32-bitové celé číslo s podpisem dvou doplňků, které má minimální hodnotu -231 a maximální hodnotu 231-1. V Java SE 8 a novějších můžete použít datový typ int k reprezentaci nepodepsaného 32bitového celého čísla, které má minimální hodnotu 0 a maximální hodnotu 232-1. Použijte třídu Integer k použití typu dat int jako celé číslo bez znaménka. Další informace naleznete v části Třídy čísel. Do třídy Integer byly přidány statické metody, jako je CompareUnsigned, divideUnsigned atd., Které podporují aritmetické operace pro celá čísla bez znaménka.

Zdroj:

Primitivní datové typy

Odpověď 2:

Oba jsou primitivní datové typy, jen to

Primitivní datové typy

Je mu dáno 2 bajtů (16 bitů) paměti. Minimální hodnota je -32 768 a maximum je 32767.

int má 4 bajty (32 bitů) a dlouhý má 8 bajtů (64 bitů).