vedoucí vs zaostávající řetězec


Odpověď 1:

Replikace DNA vedoucího a zaostávajícího řetězce

Helikáza rozepne dvouvláknovou DNA pro replikaci a vytvoří rozvětvenou strukturu. Primáza generuje krátké řetězce RNA, které se vážou na jednovláknovou DNA, aby zahájily syntézu DNA pomocí DNA polymerázy. Tento enzym může fungovat pouze ve směru 5 'až 3', takže nepřetržitě replikuje hlavní řetězec. Replikace řetězců je nespojitá, přičemž se tvoří krátké fragmenty Okazaki a později jsou spojeny dohromady.


Odpověď 2:

Ano, obě mají stejnou délku. uvažujme o kruhové DNA nebo plazmidu. Když uvažujete řetězec DNA jako zaostávající řetězec, sledujete proces zvažující pouze jeden enzym DNA polymerázy III. Ale v OriC (počátek replikace, kde se tvoří replikační bublina) pracují dva enzymy DNA polymerázy III najednou na obou vláknech, ale v opačném směru.

Takže jediný řetězec DNA bude replikován v obou procesech: polovina jako spojitá a druhá polovina jako nespojitá, nakonec zůstane stejná délka. A když replikace DNA pokračuje, někdy se zastaví, aby byla zachována rovnováha replikace na obou řetězcích.

Doufám, že vám toto video může pomoci:

Replikace DNA :: nový výzkum