soudný vs. soudný


Odpověď 1:

Pokud se podíváme na slovní význam slova „soudný“, říká „pomocí tvého taktiku k posouzení nebo k zobrazení kritického úhlu pohledu“. Což podle mě je docela správné. V dnešní době se však význam a interpretace slova soudný velmi změnil, ačkoli základní myšlenka zůstala stejná, lidé začali používat slovo negativně. Interpretujeme to, že soudit je do značné míry špatné a člověk by to neměl dělat. Ale upřímně, pokud má člověk silnou taktickou mysl a pokud soudí lidi, věci, situace nebo dokonce svůj vlastní život, co je s tím špatného? Odpověď na to spočívá v tenké linii být soudný (ve prospěch společnosti) nebo jen být nedůvěryhodnou osobou (dělat to ze žárlivosti nebo nakrmit své ego) Být souzen v pravém a čistém smyslu znamená -

Soudě poté, co jste strávili dostatečný čas s osobou. Soudě bez předsudků. Posuzování jak pozitivů, tak negativů u člověka. Soudí nejen kvůli tomu, ale i ve prospěch lidí a společnosti.

Co se týče otázky, kdy je osoba posuzována, je to velmi jednoduché. Kdykoli člověk projeví jakékoli vlastnosti (pozitivní nebo negativní) u člověka, místa, věci nebo situace pomocí vlastního intelektu, je soudný. Neměli bychom brát slovo v negativním smyslu, protože to nikdy nemělo být přijato a vždy se domnívejte, že soudy vedou ke zlepšení!


Odpověď 2:

Slovo „úsudek“ je přídavné jméno, které vychází z podstatného jména „soudce“. Soudce je někdo, kdo zná zákon a je zmocněn k posuzování konfliktů ak rozhodování o tom, která ze zúčastněných stran je správná nebo nesprávná.

Sloveso „soudce“ se běžně používá k popisu mentálního procesu, který napodobuje práci soudce. Osoba provádějící hodnocení provádí srovnávací analýzu dvou podobných proměnných s cílem určit, která je lepší.

Když je tento mentální proces aplikován na lidi, nazývá se to soudce. Soudce posuzuje ostatní na základě morálního standardu, aby určil hodnotu toho druhého. Morální standard je sbírka do a dont's a v tomto případě nahrazuje zákon. Pokud je rozhodnuto, že se osoba významně odchýlí od toho, co udělá, soudce, který byl jmenován samostatně, určí, že je špatná nebo špatná.

Lidé, kteří se zabývají uměním soudit, ostatní obvykle nemají rádi. Je to proto, že existuje obecné chápání, že nikdo nemá inteligenci a pravomoc posuzovat osobnost nebo chování druhých. Dokonce i duchovní vůdci, když jsou čestní, připouštějí, že souzení je práce, která je nejlépe ponechána vševědoucí vyšší moci. Soudní lidé jsou podle pořadí posuzováni jako lidé s nízkou sebeúctou, kterou se snaží kompenzovat snížením ostatních ve své mysli činem úsudku.

Diktované použití

SpeechToText PRO

.


Odpověď 3:

Rozsudek je akt soudení, ať už jde o jednotlivou instanci nebo chování.

Aby byli lidé považováni za soudy, musí mít pocit, že věci nebo lidi často soudíte. To neznamená, že máte pravdu nebo špatnost, máte na mysli nebo jste milí, jen člověk, který soudí.

Jak však Drishan Vyas ve své odpovědi uvádí, společnost přijala záporný tón k pojmu rozsudek. Tento termín často používáme k popisu někoho, kdo nespravedlivě soudí ostatní. Při nesprávném použití je použití běžné.

Každý používá úsudek k rozhodnutí mnoha věcí v každodenním životě. Pro naše přežití je nutný soud. Přesto, v nadměrném množství, může být pro soudce velmi destruktivní. Často souvisí s hrozným zneužíváním.

Vedoucí společnosti úspěšných společností, kteří jsou používáni pozitivněji, posuzují obchodní situace každý den. Jsou také soudní. Stejně tak lékaři, mechanici, trenéři a mnoho dalších profesí. Soudní akt není negativní, dokud není použit negativně.

Doufám, že to pomůže a co nejlépe pečovat!


Odpověď 4:

Nejlepší odpovědi najdete na této stránce

https://shorturl.im/aMhtq

my všichni "lité kameny", jak to bylo, je to lidská přirozenost. ale když soudíme lidi bez důkazů, poškozujeme všechny jako celek. proč? protože pak podporujeme vzduch nedůvěry mezi lidmi. a čím více nespravedlivě soudíme, tím větší je ta nedůvěra a to vede k zobecnění o lidech jedné nebo druhé skupiny. Například černí lidé byli považováni za podřadné mentální schopnosti. například až po WW 1 se například zdálo, že černoši nemají schopnost létat letadlem tak složitým jako stíhací letadlo. Tuskegeeští letci nejen dokázali, že se mýlí, ale mají záviděníhodné záznamy, že jsou jedinou jednotkou, která neztratila přátelský bombardér pod doprovodem nepřátelských bojovníků. jen proto, že člověk nevěří v boha, neznamená, že nevede příkladný životní styl, včetně pomoci svému bližnímu podle potřeby.


Odpověď 5:

Volání někoho „soudným“ vás nutí také soudit.

Takže je normální, pokud jste soudní.

Nedělejte si starosti, ujistěte se, že na někoho nevrháte svůj negativní přístup.

Pokuste se pochopit osobu a zjistit, proč je takový, pokud vám to opravdu záleží nebo jestli na tom záleží, jinak se můžeme držet dál od někoho, koho nemáme rádi.

Například soudit někoho, aby se zlepšil, je pozitivní věc: pokud se mi nelíbilo chování nějakého chlapa vůči jeho dívce, stal jsem se soudným, ale proto jsem si uvědomil, že „nemám rád, když někdo nerespektuje dámy“, a to je pozitivní soud pro mě.

Takže posuzování může být užitečné, ujistěte se, že někomu neubližujeme.

Být soudem nám může pomoci růst pozitivně, můžeme se poučit z chyby druhých.

Osobně mám pocit, že když začnete soudit lidi, dozráváte více.


Odpověď 6:

Význam rozsudku je, že - člověk vás soudí na základě toho, co o vás slyšeli, a nikoli podle toho, co s vámi skutečně zažili nebo viděli ve vás. Například: jste v autě a vidíte dívku na silnici a vypadá velmi arogantně ... Soudíte ji podle jejího vzhledu a myslíte si, že je velmi zlá, ale po projetí vašeho auta jede stejná dívka do krmiva pes pár sušenek a hraje si s ním .. Ta dívka má v srdci laskavost, ale nevšimli jste si ... to se nazývá soudy ...


Odpověď 7:

Rozsudek znamená mít určité specifické myšlení, mentalitu nebo víru na základě toho, co jsme pro člověka běžně pozorovali. Umožňuje člověku vytvořit dojem na někoho v určitých kategoriích.

Vyprovokovat někoho soudným je také rozsudek. Zjistili jsme, že někteří lidé jsou plachí, hlasití, okouzlující, nezbední, vážní, upřímní nebo povídací na základě pozorování našich zkušeností s touto osobou.

Definovat někoho nebo jejich názory v určitém rámci nás vede k úsudku. Stejně jako je arogantní, můžeme mít pocit, že to ostatní mohli cítit otevřeně.

dík


Odpověď 8:

když někdo vytvoří své názory na někoho a začne někoho posuzovat, aniž by toho druhého skutečně věděl, říká se, že je soudný. Mnohokrát potkáte někoho, kdo není v jejich velkých fázích, a možná budete mít tendenci ho soudit za jeho chování. Ale vždy je lepší někoho pochopit tím, že je v jeho botách, než aby o něm předpokládal.


Odpověď 9:

Ahoj Abhist,

Když vaše mysl přemýšlí o dvou věcech, mysl se stane soudnou.

Nezapomeňte vynést rozsudek, potřebujete dvě věci. K posouzení je třeba porovnat a porovnání vyžaduje dvě věci.

Obvykle naše pozornost zůstává venku, a tak se naše mysl stává obvyklou, aby posuzovala vše, co zažívá v jeho životě.

Když je stejná mysl namířena dovnitř a zůstane soustředěna na sebe, stává se stále méně soudným.


Odpověď 10:

Vyzvednuto od Googlu

Rozsudek je negativní slovo, které popisuje někoho, kdo se často bezdůvodně vrhá k soudu. Adjektivní úsudek popisuje někoho, kdo utváří spoustu názorů - obvykle krutých nebo kritických - na spoustu lidí. Soudní typy nejsou otevřené a nenápadné.


Odpověď 11:

To znamená, že člověk již vytvořil názor na druhou stranu, a to ještě před vyslechnutím současné odpovědi. Nebezpečí spočívá v tom, že si vážíme vše, co slyšíme, na základě toho, kdo to řekl. Pokud tedy soudíme a už jsme druhou stranu prohlásili za blázna / genialitu, cokoli uslyšíme, bude to barevný názor blázna / geniality. To může například bránit komunikaci s Bohem, v srdci jakéhokoli rozhodovacího procesu.


Odpověď 12:

Je ironií, že ve chvíli, kdy někomu říkáš soud, jsi ten, kdo soudí.

Být souzen znamená soudit lidi o triviálních a často nespravedlivých věcech.

Například na barvě své kůže nebo jejich stylu oblékání.


Odpověď 13:

Snažím se posuzovat akce, aniž by věděli úplný důvod těchto akcí. Jen dávat akci větší význam než záměr