A Brána vs NEBO Brána

Brány AND a OR jsou dva typy logických bran, což jsou fyzická zařízení vytvořená k implementaci booleovské funkce. Booleovská funkce provádí logickou operaci na jednom nebo více logických vstupech (uvedených ve dvou stavech, jako je true / false, 1/0, high / law atd.) A dává jediný logický výstup (buď true nebo false).

A brána

AND gate implementuje logickou funkci zvanou 'konjunkce'. Standardní AND brána je dva vstupy (řekněme A a B), jeden výstupní systém. AND gate dá výstup „true“ (nebo 1), pouze pokud jsou oba vstupy A a B „true“ (nebo 1). AND bránu lze popsat pomocí následující tabulky.

Tato tabulka se nazývá „tabulka pravdy“ brány AND. Brána obvykle reprezentovaná následujícím symbolem v logických branách.

NEBO Brána

NEBO brána implementuje logickou funkci zvanou 'disjunkce'. Standardní brána OR je také dvou vstupů (řekněme A a B), jeden výstupní systém jako brána AND. NEBO brána dá výstup „true“ (nebo 1), pokud alespoň jeden ze vstupů A a B je „true“ (nebo 1). NEBO bránu lze popsat pomocí následující tabulky pravdy.

Brána obvykle reprezentovaná následujícím symbolem v logických branách.