2000px-Implosion_Nuclear_weapon.svg

Vytváření zbraní hromadného ničení stále šíří globální obavy kvůli jeho nebezpečným důsledkům a obrovské ekologické katastrofě. Využívání jaderné energie je nedílnou součástí rozvojového světa, ale jeho přínos pro svět spočívá v touze jednotlivce rozšířit svou vojenskou moc nad jiné národy. Jaderné zbraně jsou určeny nejen k vojenské obraně, ale také k šíření jaderného záření a odstranění všech problémů bez dohledu.

Diskutovány jsou dva z nejhorších a nejničivějších prvků války, atomové bomby a vodíkové bomby. Existuje rozdíl mezi atomovými a vodíkovými bombami? Proč je vodíková bomba silnější než atomová bomba? Jak atom, tak vodík se liší v několika ohledech. Vodíkové bomby jsou díky svým principům a silám silnější než atomové bomby. Obě bomby používají radioaktivní prvky uranu a Plutonia k vytvoření jaderné energie, liší se však používáním prvků. Vodíkové bomby, také známé jako „termonukleární“ bomby, vytvářejí energii pro fúzní kompresi a ohřev pomocí rozkládající se bomby.

Atomová bomba pracuje atomovým rozkladem nebo atomovými jádry, zatímco vodíkové bomby fungují atomovou fúzí nebo atomovými jádry. V zásadě rozpad odděluje radioaktivní prvky od velkých atomů na fúzi a kombinuje malé atomy za vzniku větších, které emitují vodíkové bomby více energie než atomové bomby. Energie produkovaná atomovou bombou může být milionkrát vyšší než energie produkovaná chemickými reakcemi a vodíkové bomby mohou emitovat třikrát nebo čtyřikrát více atomových bomb. Odhaduje se také, že atomové bomby obsahují až 500 000 tun TNT na tunu, takže můžeme měřit, jak nebezpečné jsou bomby s vodíkem.

Jaderné bomby byly spouštěny výbušným zařízením TNT. To má za následek vysokou úroveň akumulace energie radioaktivních prvků (Uran-235 a Plutonium-239). Zahajuje řetězovou reakci a rozkládá se více atomů a uvolňuje se energie. Na druhé straně jsou vodíkové bomby vypouštěny, když je atomová bomba. Radioaktivní prvky jsou pevně spojeny dohromady, což způsobuje jaderné zlomeniny. Podle produktu atomová bomba produkuje vysoce radioaktivní částice po uvolnění energie a radioaktivní částice vodíkové bomby jsou také aktivovány po explozi.

Připomínáme-li bombové útoky v Hirošimě a Nagasaki z roku 1945, můžeme si jen představit velkou ztrátu jak pro atomovou, tak pro vodíkovou bombu. Doposud, ačkoli vládní obranné programy takové studie provedly, neexistují žádné informace o použití jaderných bomb používaných pro válku. výrobní příležitosti.

Abychom shrnuli rozdíl mezi atomovými a vodíkovými bombami, jsou následující: 1. Vodíková bomba je „pokročilá“ verze atomové bomby. sestávající z několika atomových bomb 4. Vodíkové bomby mohou být vybuchnuty atomovými bombami.

Reference